Zvyšujeme firemní obzory

Pětadvacet let v oboru strojírenské kovovýroby. Ekonomická stabilita, daná aktivitami pro značky Gardena a Husqvarna, ale i zavedením principů štíhlé výroby. Sociální renomé ukryté v součinnosti s chráněnou dílnou Ergon. Výrazné investice do technologií a automatizace produkce zase rozšiřují obzory. Takový je stručný profil společnosti STEELTEC CZ, s.r.o., výrobce evropského významu z Třince. Nově přibyla třeba technologie laseru. „Co jsme dříve draze kupovali v kooperacích, dnes umíme doma,“ sděluje Ing. Rostislav Zabystrzan, jednatel firmy. O šetření nákladů, potenciálu výrobního fundamentu i vývojové činorodosti s ním hovořila redakce Světa Průmyslu.

 

Dnešní firma jako přední hráč na trhu zahradního a malozemědělského nářadí, respektive spotřebního zboží kovového charakteru se při své činnosti opírá o pestré portfolio produktů a služeb. „Naší doménou je velkosériová strojírenská výroba, od lisování kovů přes svařování, broušení, velkokapacitní lakování až po montáž hotových výrobků.

Výrobní program společnosti STEELTEC CZ lze rozdělit na dva sektory: první formuje produkce pro skupinu Husqvarna, druhý výrobky do spotřebního průmyslu. Produkci pro švédský koncern tvoří tři základní kategorie výrobků. Pro německou Gardenu, součást skupiny Husqvarna, vyrábíme tzv. kombisystém nářadí. Druhou oblast představují vřetenové sekačky na trávu. Ročně jich vyrobíme zhruba 100 tisíc, jsme tak největší producent tohoto zboží na světě.“

Do třetí skupiny spadají kovové díly pro různé typy produktů, montované v jiných závodech Husqvarna či Gardena. „Výraznou akcí jsou díly na výrobu traktorů Riders pro montážní závod v polském Mielci,“ objasňuje Rostislav Zabystrzan.

 

Ve znamení automatizace

Druhý sektor firemního programu naplňuje velkosériová výroba zejména produktů kovového charakteru pro spotřební průmysl. O její produkční fundament se starají technologie zaměřené na co největší proces automatizace. Dosáhnout další růst výkonů a zachovávat trend tvorby zisku je však stále složitější. Proto také firma v letech 2014–2015 svou výrobní filozofii podpořila investicemi za více než 80 milionů korun. „V dnešní době, kdy v našem konkurenčním prostředí roste i cena pracovní síly, musíme automatizaci výrazným způsobem fokusovat, vylepšovat procesy jejím využitím.“

Prvky automatizace firma zapojuje rovněž při kompletizaci výrobků. Montážní linky jsou flexibilní a podřízeny taktu velkosériové výroby. Ta klade větší nároky také na skladové hospodářství. Kvůli tomu na montážích firma od roku 2016 zavedla nový interní logistický systém, spočívající ve využití elektronického nástroje Kanban, včetně online evidence materiálu přes EAN kód. „Implementace byla zatím provedena na pilotních pracovištích, systém zavádíme postupně. Potřebujeme více optimalizovat výrobní procesy. Zásobování montážních linek nyní řídí software, jenž na principu Kanban organizuje rozvoz a zásobování materiálu z regálového zakládače přes supermarket na jednotlivá pracoviště,“ vysvětluje jednatel.

Efektivitu metody s japonskými kořeny firma znásobuje tím, že spolu s montáží optimalizuje na jednom místě i lakovnu. Toto pracoviště, kde se technologií práškového lakování povrchově upravují díly o váze až 50 kilogramů, je též plně automatické. Zvýšit výkonnost podniku má i loňský nákup řezacího laseru Trulaser 3030. Rozšiřuje technologické možnosti zpracování plechů až do 20 mm tloušťky, čímž pokrývá potřeby malosériových poptávek. „Jde o investici do nové produktové kompetence, která dosud firmě chyběla. Vzhledem k tomu, že realizujeme zakázky i nižší sériovosti, kde se již ekonomicky nevyplatí pořizovat nákladné nástroje, potřebujeme nutně technologii laseru. Navíc zvýšíme firemní obzory a současně výrazně ušetříme náklady. Co jsme dříve draze kupovali v kooperacích, dnes umíme doma. A samozřejmě zaměstnáváme naše lidi.“

Inovační potenciál má zelenou

Pokud jde o lidské zdroje, k renomé společnosti přispívá součinnost s chráněnou dílnou Ergon. STEELTEC CZ od roku 2002 v rámci kooperace se Slezskou diakonií zaměstnává lidi se změněnou pracovní schopností. „Spolupráci dál podporujeme a zvyšujeme. Vloni jsme postavili novou část hal E3/E4 v chráněné dílně a také jsme investovali do velkokapacitní práškové lakovny. Dnešní stav je zhruba 180 lidí, dosažený počet je samozřejmě prací celého týmu,“ přibližuje Rostislav Zabystrzan gradaci sociální součinnosti.

Navýšení montážních kapacit představuje konkurenční výhodu a ekonomický přínos pro zákazníka i automatizaci výrobních procesů. Stejně závažný aspekt má permanentní hledání způsobů, jak produkci zefektivnit. Tlak konkurence nebere ohledy, na druhou stranu formuje inovační politiku firmy. Možnosti podniku zpestřuje malé vývojové středisko, každý rok tak směřují nemalé peníze do vývojových aktivit. „Letos uvádíme na trh nový Ecopress, což je lis na plechovky a zároveň 0,5l PET láhve. Již dříve jsme patentovaný lis na velké PET láhve dlouhodobě v našem portfoliu měli. V současnosti také intenzivně pracujeme na rozšíření modelové řady střihací platformy ručních sekaček, jednotné pro obě značky Gardena a Husqvarna. Jde o cylindrický nůž, který stříhá trávu vůči spodnímu noži.“

Rozšíření myšlenky společné platformy sekaček vychází z úspěšného pojetí projektu, zdůrazňuje jednatel podniku. Po vytvoření prototypu v roce 2013 a zdařilých testech se předloni rozjela sériová výroba produktu, kterou během roku 2015 provázely optimalizační procesy. „Projekt se podařil, cíle byly naplněny. Zjednodušením a unifikací platformy došlo k podstatnému zautomatizování výrobního procesu, tím i snížení ceny a patrnému navýšení prodeje. Vloni jsme již naplno exportovali.“

Skloubení produktu pro dvě značky je důkazem přidané hodnoty výrobku. Nehledě na to, že výrazně sníží náklady odbouráním opakované produkce. „Pro rok 2016 máme nové cíle, nové plány, jak platformu dál vylepšovat a rozšiřovat.“

Vývoz jasně dominuje

Počínání firmy v rámci značek Gardena, respektive Husqvarna se naplno odráží v jejím exportu, 95 procent výrobků jde na vývoz. „Z hlediska obratu 70 až 75 procent vytváří výrobky pro skupinu Husqvarna, zbylých 25 až 30 procent je určeno mimo švédský trust.“

Největším vývozním teritoriem pro výrobky značky Gardena je především západní Evropa. Pokud jde o sekačky pro Husqvarnu a díly na traktory Riders, mimo Evropu odchází velká část do Spojených států. „Značka Husqvarna je samozřejmě etablovaná po celém světě.“

Není divu, že firma zdárně působí na trhu 25 let. Jaké jsou její plány očima Rostislava Zabystrzana na nejbližší dva tři roky, aby obhájila post výrobce evropského významu? „Každá firma chce stále růst. V rámci enormních investic realizovaných v letech 2014–2015 nás čeká hodně práce s jejich stabilizací, abychom je maximálně využili, naučili upotřebit a optimalizovali dál ostatní pracoviště.“

Rovněž tvorba zisku patří mezi cíle, jež podnik hodlá dál naplňovat. Stejně jako uspokojovat zaměstnance tak, aby se cítili plnohodnotnou součástí firemní kultury, kterou pomáhají tvořit. „Saturovaný zaměstnanec je pro společnost to nejdůležitější aktivum, které můžeme mít k dispozici.“

V roce 2015 firma strategii naplnila, ba i překročila. Tento rok výrazně předčil předloňský, pokud jde o obrat, výkon i absolutní tvorbu zisku. Procentuálně ale šel o trochu níž, vysoké nákladové zatížení směrem k přípravě mnoha nových investic vykonalo své.

Adam Hodman

CITÁT

„V rámci enormních investic realizovaných v letech 2014–2015 nás čeká hodně práce s jejich stabilizací, abychom je maximálně využili, naučili upotřebit a optimalizovali dál ostatní pracoviště.“

„Z hlediska obratu 70 až 75 procent vytváří výrobky pro skupinu Husqvarna, zbylých 25 až 30 procent je určeno mimo švédský trust.“

100 tisíc

je přibližný počet  vřetenových sekaček ročně vyrobených ve společnosti

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo