(cz) CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0015042 Rozšíření stávajícího vývojového centra STEELTEC CZ, s.r.o. 2017

We are a major manufacturer
of Gardena garden tools

gardena-logo

We belong to
the Husqvarna Group

husqvarna-group-logo