Bez metalurgie už nedokážeme fungovat. Jaké suroviny se v metalurgii nejvíce využívají?

Firmy podnikající v oboru strojírenství se shodují na jednom, a sice že už bez metalurgie nedokážou fungovat, že už bez metalurgie nedokážou pracovat. Nabízí se však otázka, co to metalurgie vlastně je. Pokud hovoříme o metalurgii, hovoříme o hutnictví, které se zabývá získáváním a také zpracováváním slitin a kovů. Jedná se o velice důležitou činnost nejen pro kovovýrobu jako takovou, ale také pro strojírenství, které je často označováno za tahouna české ekonomiky. Samotná metalurgie však není jednoduchý obor, využívá se při něm několik kovů, respektive surovin.

Jak jsme zmínili, metalurgie je velice významná zejména pro strojírenství a kovovýrobu. Kromě jiného je však velice podstatná i pro fungování plynárenství, slévárenství nebo pro chemický průmysl. Jak již také bylo zmíněno, pro metalurgii se využívá několik surovin. Otázkou je, jakých?

Železná ruda

Pro metalurgii je důležitá zejména železná ruda. Jedná se o surovinu, která se těží v dolech, případně která se získává povrchovou těžbou. Když se železná ruda vytěží, zbavuje se v následujícím kroku hlušiny. Poté se přidá do vysokých pecí, kde se z něj stane surové železo, z něhož se nadále vyrábí další výrobky. Pokud chcete znát nejznámější a největší naleziště železné rudy, našli byste taková v Brazílii nebo v Austrálii.

Vápenec

Kromě železné rudy se v metalurgii potřebuje také vápenec, který se nejvíce využívá při takzvaném trasování. Do tavby se rázem přidá pálené vápno, díky čemuž se ostatně může zpracovávat železo i síra a fosfor. Kupodivu se velká naleziště vápence nachází i na našem území, konkrétně v Českém a Moravském krasu.

Koks

Další surovinou, která se využívá v metalurgii, je koks. Pod koksem si lze představit zbytek černého uhlí, které se dříve využívalo třeba jako palivo do vysokých pecí. Největší výhodou koksu a také důvod, proč se hojně využívá v metalurgii, je jeho nízká prašnost.

vapenec

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo