Podpora EU

CZ_RO_B_C

1. Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu firmy STEELTEC CZ s.r.o.

 

 

Operační programPodnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy OP PIKPO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Datum zahájení projektu29.6.2020
Datum ukončení projektu31.12.2021
Celkové způsobilé výdaje2.257.000,00 Kč
Celková požadovaná dotace902.800,00 Kč
Mra podpory40 %

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu firmy STEELTEC CZ s.r.o.  Ke snížení energetické náročnosti objektu dojde jak výměnou světelných zdrojů, tak instalací nové tepelné izolace rozvodů vytápění. Cílem projektu je také úspora nákladů vynaložených na energie, ke které dojde realizací zmíněných opatření.

Popis projektu:

Předmětem tohoto projektu je realizace komplexních opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti v objektu firmy STEELTEC CZ, s.r.o., který se nachází v areálu Třineckých železáren v lokalitě Třinec-Konská. Jedná se převážně o výrobní prostory pro zpracovatelský průmysl, administrativní prostory, skladové prostory a sociální zázemí.

Hlavním předmětem projektu je instalace nové tepelné izolace rozvodů vytápění a výměna světelných zdrojů.

 

 

 

2. Název projektu: Rozšíření stávajícího vývojového centra STEELTEC CZ, s.r.o. 2017

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo