Řízení kvality

Příprava výroby zpracovává PPAP dokumentace v rámci schvalovacích řízení výrobků v úrovních 1 až 4 dle požadavků od zákazníka. Měřící středisko je vybaveno 3D měřícím zařízením a dalšími měřícími pomůckami a kalibry. V nové metalografické laboratoři dokážeme zkoumat tvrdosti materiálu a povrchové i vnitřní struktury materiálů, průvary svárů.

Zavedený systém hlídání jakosti, začínající u každého operátora, zaručuje zákazníkovi 100% kvalitu výrobku či dílu.

Průběžné školení zaměstnanců v rámci nepřetržitého projektu HOS na zavádění štíhlé výroby zaručuje neustálé zlepšování všech firemních procesů.

Společnost STEELTEC CZ zavádí systém jakosti ISO 9001 s cílem získání certifikace v roce 2016.

Společnosti STEELTEC CZ je zapojena do vzdělávacího projektu na podporu třídění odpadu ve firmách v rámci kterého získala certifikát “Zodpovědná firma”.

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo