Podpora MSK

Naše firma STEELTEC CZ, s.r.o získala v roce 2019 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši až 200.000 Kč na pořízení nízkozdvižného vozíku s plošinkou T20SP.

Název projektu: Řízení logistiky k zásobování materiálem a polotovary pracoviště sociálního podniku ERGON

STEELTEC CZ dlouhodobě podporuje ve své strategii podnikání sociálního podniku ERGON a takto zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním již od roku 2002. Dlouhodobá spolupráce přináší úzké propojení těchto firem s možností dlouhodobě investovat do dalšího rozvoje společného podnikání v oblasti rozšiřování výrobních ploch i kapacit a takto zaměstnávat stále více osob se zdravotním postižením.

Díky této spolupráci již vzniklo v sociálním podniku ERGON více jak 150 takových pracovních míst.

Pro sociální podnik se jedná o dlouhodobou stabilizaci a jistotu zakázek. Pro společnost STEELTEC CZ se jedná především o sociální rozměr podnikání a v neposlední řadě také snižování nákladů, což znamená, že spolupráce obou firem umožňuje dlouhodobě zaměstnávat i zdravé pracovníky na výrobě poměrně jednoduchých výrobků zahradního nářadí. Bez této vzájemné spolupráce by firma STEELTEC CZ mohla z důvodu nákladovosti přijít o zakázky, které by byly s největší pravděpodobností alokovány na dálném východě.

Nebudujeme mezi těmito dvěma světy na našich halách zdi, ale naopak-propojujeme obě skupiny pracovníků s cílem naplnit poslání sociálního podniku, tedy zapojit zdravotně znevýhodněné pracovníky do normálního výrobního procesu s cílem je takto přirozeně připravit pro vstup na otevřený trh práce a zároveň je takto integrovat jako plnohodnotnou součást naší společnosti.

Cílem projektu bylo pořízení nízkozdvižného vozíku pro optimalizaci logistiky formou toku materiálu z regálového zakladače přes supermarket na jednotlivá montážní pracoviště. Dotace byla použita k zakoupení nízkozdvižného vozíku s plošinkou T20SP, který pomůže usnadnit i zdokonalit práci v logistice.

Zakoupením tohoto vozíku budeme schopni předat více logistických kompetencí spolupracující firmě – ERGON. Tato moderní manipulační technika umožní navýšit produktivitu práce a předáním kompetencí pracovníkům ERGONU dojde k plynulému zajištění zakázek materiálem.

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo