Budoucnost oboru strojírenství

Vize budoucnosti je hlavním tématem mnoha strojírenských společností. Každý vidí průmysl v budoucnosti trochu jinak, ale v tom hlavním se všichni shodují. Nejde pouze o novinky, které souvisí s obrovskou automatizací, robotizací a digitalizací. Hodně se řeší zaměstnanecká krize. Neustále narůstá potíž sehnat kvalifikované zaměstnance zejména pro technické a strojírenské profese. Nejvíce chybí pracovníci jako strojaři, technici a obráběči na CNC strojích. Pokud opravdu umíte, můžete si v mnoha dělnických profesích velmi často vydělat více, než mají mnozí absolventi vysokoškolských humanitních oborů. Těch je mnoho, ale uplatnění pro ně není žádné. I ti největší hráči se stále chtějí koukat po dalších příležitostech. Plánovat si skvělou budoucnost. Jenže je brzdí nedostatek pracovních sil.

Studujte na strojírenských oborech

Problémem však je, že už střední školy se potýkají s nedostatkem žáků, kteří by dokázali nasytit tu velkou poptávku trhu. Jsou si toho vědomi také představitelé měst v každém regionu. Starostové měst pomáhají nalézat způsoby, jak strojírenským společnostem pomoci. Snaží se propojovat podnikatelský sektor, oblast samosprávy a školství. Novým návrhem je, že by jednotlivá města mohla vytvářet spolu s podniky podpůrný fond. Patřila by sem stipendia pro větší motivaci žáků a osvětu na základních školách. Určitě se bude znovu více propojovat praxi se vzděláváním, jak tomu bylo dříve. O spolupráci se školami mají strojírenské firmy velký zájem. Mohou si tak vychovat pracovníky pro své obory a zaměření.

Staňte se perspektivním studentem

Všem perspektivním studentům mnohé společnosti spolu s fondy nabízí spoluúčast na velmi zajímavých speciálních projektech. Mohou absolvovat velmi zajímavé stáže a praxe. Jsou jim vytvářeny podmínky pro jednotlivé výzkumné části zejména u jejich ročníkových a diplomových prací. Budoucnost strojírenství je velká. Pokud se bude sektor strojírenství ubírat takovýmto směrem, má budoucnost. Jestliže se ale bude potýkat s nedostatkem zaměstnanců, budou mít společnosti v následujících letech značné problémy. Nedojde k poklesu zakázek, ale nebude je moci uspokojit, právě kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Proto se ani nedostanou různé objekty do výroby, kterou nebude možné zajistit.

budoucnost strojirenstvi

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo