Čeští strojaři chtějí exportovat do ostatních zemí!

V současné době se české strojírenství nachází v poměrně dobré situaci. Výkonnost strojírenství roste stejně jako produktivita práce na jednoho pracovníka. Nejen velkým firmám, ale i menším a středním podnikům se daří již několik let ve státech EU prosadit. Společnosti určitě přivítají především odstranění celních a administrativních bariér a s tím spojených nákladů.

Sedm z deseti českých strojírenských firem má v plánu rozšířit svá exportní teritoria. Za nejatraktivnější regiony pro další expanzi považují ředitelé společností Evropu, Asii a Střední východ. Jako největší překážku při hledání nových odbytišť považují strojírenské firmy tvrdou konkurenci a administrativní náročnost vstupu na jednotlivé trhy. Naopak nejméně problémů jim působí neznalost české značky a její malá tradice. Pro český průmysl i celé hospodářství je export naprosto klíčový. Toho si je vědoma i současná vláda, a proto se snaží pomoci českým podnikatelům pronikat i na trhy, kde měly dosud české výrobky jen minimální podíl. Zájmy společností o exportní destinace se liší v závislosti na velikosti firem. Zatímco malé a střední společnosti budou hledat nová odbytiště na středním východě, ředitelé velkých strojírenských podniků mají velký zájem o trhy Asie a Severní Ameriky.

Orientace na Blízký východ je pro budoucnost perspektivní, což ukazuje i meziroční vzrůstající trend českého vývozu. Je pozitivní, že se malí a středně velcí exportéři snaží hledat odbytiště mimo evropský region. Mohou tak mít lepší možnost vyvážet koncové produkty místo subdodávek. Touto cestou by měl jít ideálně celý náš export, i když je to velmi vzdálený cíl. Avšak majorita našeho exportu zůstává i nadále orientována na evropské trhy, v čele s tím německým.

cesti trojari export

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo