Co je litina a jak vzniká?

Co musí splňovat materiál, aby bylo možné jej označit jako litinu? Jak se takový materiál vůbec vyrábí? A jak se s ním v kovovýrobě dál nakládá?

Slitina železa

Co vlastně pod pojmem litina můžeme nalézt? Jako litinu můžeme označit hned několik slitin železa. Nejběžnější je ale tento pojem pro označení šedé litiny. Tato slitina obsahuje dvě až čtyři procenta uhlíku, ale také určité množství manganu a křemíku. V litině se může objevit i fosfor, síra a další příměsi.

Roztaví se železná ruda

Jak litina vzniká? K tomu je zapotřebí roztavit železnou rudu nebo již vyrobené surové železo a smíchat je s dalšími slitinami a kovovým šrotem. Litina vzniká vždy roztavením materiálů. Následně se vzniklá směs odlévá do forem. Následuje postupné zchladnutí a ztuhnutí kovové směsi. Litina obsahuje poměrně vysoké procento uhlíku.

Litina je křehká

Když bychom porovnali litinu a kované železo či ocel, zjistíme, že litina je mnohem křehčí. Navíc se jedná o poměrně tvrdou a netvarovatelnou slitinu. Tento materiál nebude nikdy možno kovat, už vůbec ne jej natahovat. Když je tento materiál vystaven ohnutí, praská. Litina se ale vyznačuje velmi dobrou pevností v tlaku. Ještě na počátku minulého století, než bylo plně rozvinuto ocelářství, se tento materiál hojně využíval ve stavebnictví.

Vhodná k odlévání

Litina je materiál, který je vhodný k odlévání. Když tuto slitinu železa porovnáme s ocelí, zjistíme, že má o něco nižší bod tání a je také tekutější. Litina měla svůj největší význam před masivním používáním oceli, ale i nyní se stále v průmyslovém odvětví používá pro celou řadu aplikací.

Šedá a bílá litina

Existují dva základní typy litiny. Nejčastěji se vyskytuje šedá litina, která je doplněna o hořčík. Nalezneme ji například v ozubených kolech, nebo v motorech a klikových hřídelích. Bílá litina se žíhá až šest hodin, vyznačuje se vysokou tvrdostí a vysokou křehkostí.

Litina je jeden z materiálů, který se používá v průmyslu.

strojirenstvi

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo