Co jsou CNC obráběcí stroje?

Kovovýroba je jedním z klíčových oborů průmyslu. Již několik desítek let se přitom neobejde bez CNC obráběcích strojů. Co tato technologie přestavuje? Kdy vznikla a kam směřuje?

Počítačem řízený stroj

Doba rozkvětu pro oblast obrábění kovů začala v sedmdesátých letech minulého století. Právě tehdy prošla kovovýroba zásadní změnou. Právě v této době společnost Fanuc zapojila do výroby první obráběcí centrum, které bylo založeno na technologii počítačového řízení. Zkratka CNC totiž vyjadřuje slova Computer Numerical Control, jedná se tedy o počítačem řízený obráběcí stroj. Během následujících dekád se tato technologie stala základem pro práci s kovy. Dnes si již nedokážeme představit, že by se kovovýroba bez této technologie obešla.

Základní typy strojů

Vývoj šel rychle kupředu a dnes se již tyto stroje dělí podle toho, k čemu jsou určeny. Obráběcí stroje s technologií CNC jsou tedy například určeny pro frézování nebo soustružení. Existují ale také kombinované stroje, nebo naopak specializované stroje EDM nebo drátořezky.

Přesnost i rychlost

Od dob, kdy byla nová technologie vynalezena, se událo mnoho klíčových okamžiků. Například během devadesátých let uplynulého století se aplikovaly velkokapacitní zásobníky s mezioperační dopravou obrobků i nástrojů. V té době došlo k výraznému zvýšení přesnosti jednotlivých strojů a zvyšovala se produktivita celé výroby. Tyto stroje se staly nedílnou součástí všech výroben kovů.

Co přinese budoucnost?

Na začátku jednadvacátého století byla zahájena výroba nových generací obráběcích strojů, které se nově pojmenovávají jako obráběcí centra. Širokospektrální využití strojů se specializuje na multifunkčnost a sofistikovanou podobu softwaru, který se dokáže koordinovat s centrální počítačovou stanicí. V budoucnu je jisté, že se bude výroba čím dál více automatizovat, ať je minimalizováno zatížení lidí v tomto oboru.

CNC stroje jsou nedílnou součástí obrábění kovů. Je jisté, že budoucnost přinese stále více inovací a automatizovanou výrobu.

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo