Inženýrská akademie ČR a podpora mezinárodního výzkumu

Inženýrská akademie České republiky, z.s. pod zkratkou IA ČR, sdružuje odborníky. Spojuje je společný zájem, kterým je podpora a rozvoj technických disciplín, které se odrážejí do technických, ekonomických, sociálních, environmentálních a kulturních potřeb společnosti. Rozvíjí a propaguje technické vědy a sbližuje výzkumnou sféru s tou průmyslovou. Naplňují cíle projektů, které řeší. Zaštiťují i projekt s názvem Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu, v programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podpora účasti českých vědeckovýzkumných institucí

Akademie podporuje účast českých vědeckovýzkumných institucí, vědců a odborníků pocházejících z mnoha technických oborů v mezinárodních programech výzkumu a vývoje, a také v jejich mezinárodní výzkumné spolupráci. Propojení české vědeckovýzkumné sféry přímo s mezinárodními vědeckými a výzkumnými subjekty spolu s využitím znalostí IA ČR v oblasti výzkumného a inženýrského prostředí v České republice. Dlouhodobě buduje kontakty a významné postavení Inženýrské akademie České republiky v mnohých mezinárodních vědeckovýzkumných a také inženýrských infrastrukturách. Je členem ve světovém sdružení inženýrských a vědeckých organizací CAETS, tedy International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences. Dále pak v Řídícím výboru evropského sdružení Inženýrských akademií Euro-CASE, European Council of Applied Sciences and Engineering. Ta poskytují zajímavé přímé osobní kontakty a širokou škálu odborníků. Dostanete se tak na členy dalších Inženýrských akademií v Evropě a v dalších částech světa. Projektové aktivity přenáší relevantní informace do našeho českého vědecko-výzkumného prostředí a také zajišťují propagaci českého výzkumu v zahraničí.

Aktivity

Největší mezinárodní síť, která podporuje vědecko-výzkumnou a technologickou spolupráci, Enterprise Europe Network má s Inženýrskou akademií podepsané Memorandum o spolupráci. Členové řešitelského týmu se účastnili mezinárodních konferencí a kooperačních setkání. Jednalo se zejména o setkání s mezinárodními experty z oblasti VaVaI, akce soustředěné do ICT, biotechnologie, pokročilého strojírenství nebo energetiky. Jde třeba o kooperační setkání českých a arménských firem i výzkumných institucí „ICT European Expedition: Auto Rally across Europe 2015“, „ICT-Nano-Bio Brokerage Event 2015“ přímo u nás v Ostravě, a mezinárodní kooperační setkání v čínském Chengdu „EU-China Business & Technology Cooperation Fair“.

akademie

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo