Jak dnes uspět ve světě průmyslu a strojírenství?

Jak se v oblasti získávání nových zahraničních trhů, tak v inovacích či průmyslovém designu nebo strojírenství neztratit a prosperovat, je nelehký úkol. Avšak jde to, pokud si jdete za svým a vzděláváte se ve svém oboru.

Ohledně budoucí kondice českého strojírenství je situace více než optimistická. Pokud firmy neustrnou a dokážou včas investovat do vlastního rozvoje a modernizace, udrží si vysokou míru konkurenceschopnosti. Navíc jsou jim současné podmínky víc než nakolněny. Česká republika je dlouhodobě exportně orientovaným hospodářstvím. Dokládají to i aktuální výsledky exportu, který v loňském roce dosáhl 3,89 bilionu korun, což je rekordní bilance v historii České republiky. Pokud chceme i nadále udržet nejvyšší hodnoty českého exportu, vývozci potřebují k úspěchu více než nízký kurz měny. Zásadní roli hraje institucionální a finanční podpora státu. Je nutné, aby si každá firma ujasnila, čeho chce u nás či v zahraničí dosáhnout. Ideálně je najít si vhodného partnera, popřípadě někoho, kdo má hlubokou znalost daného prostředí, má styky a rozumí místním kulturně-ekonomickým zvyklostem a fungování byznysu v zemi. Promarněné příležitosti pak totiž stojí firmy nemalé peníze.

V současné době ovlivňuje výrobu mnoho technologických změn vázaných na vývoj nových materiálů, rostoucí podíl aditivní výroby, automatizace a inteligence strojů. Přitom velkým zaklínadlem dnešní doby jsou inovace. Pro řadu průmyslových firem jsou však synonymem značných finančních nákladů. Přitom podceňovanou a často opomíjenou složkou jsou právě zaměstnanci ve výrobě. Ti často stojí u zrodu zlepšovacích návrhů, které zkvalitní výrobní procesy a zefektivní výrobu. Realizací jednotlivých zlepšovatelských kroků lze mnohdy dosáhnout lepších výsledků než řešením rozsáhlého a finančně náročného výzkumného úkolu.

strojirenstvi

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo