Jak se tváří kovy za tepla

Tváření kovů je zpracovávání materiálu pomocí vnějších sil, které v materiálu způsobí plastickou deformaci. Celkový tvar tělesa se změní, aniž by došlo k porušení integrity materiálu. Jak se tváří kovy?

Průmyslová výroba má zelenou

Průmyslová kovovýroba používá celou řadu postupů. Abychom mohli přistoupit k lisování, obrábění a lakování kovů, bude nejprve potřeba vytvořit vhodný produkt. Tváření za tepla je velmi vhodné pro průmyslovou výrobu, a to zejména pro výrobu sériovou nebo hromadnou. Nástroje, které k tomu využíváme, jsou velmi drahé. Celkově lze tváření za tepla dobře mechanizovat i automatizovat. Jedná se o velmi produktivní část průmyslu.

Za tepla i za studena

Kovy můžeme tvářet za studena, a to pomocí stříhání, ohýbání, tažení nebo vystřihování. Plechy se také za studena tlačí. Když si přejeme kovy tvářet za tepla, je to možné provést pomocí válcování, protlačování nebo kování. Při tváření za tepla můžeme využít například metody volného nebo zápustkového kování, válcování, výroby trubek a tyčí, nebo také tažení drátu.

Jak se postupuje

Při tváření za tepla celkově dochází ke zpevňování materiálu, který tváříme. Následně dochází k jeho zotavování a rekrystalizaci. Zpevnění bývá způsoben deformacemi zrn a poruchami v krystalické mřížce daného kovu v procesu tváření.

Při zpevnění dojde ke zvýšení odporu proti tváření. V tomto bodu se hovoří o tom, že materiál vyčerpal svou tvárnost. Následně se materiál dále žíhá. Při tomto procesu dochází k zotavení daného kovu a k jeho rekrystalizaci. Při rekrystalizaci vznikají nová, nedeformovaná zrna.

Jaké teploty jsou zapotřebí

Při tváření kovů se musí postupovat tam, aby nebyla překročena teplota tavení. Ta je u různých materiálů rozdílná. Například u slitin lehkých kovů se používá teplota okolo 400 stupňů Celsia, u slitin těžkých kovů zase teplota 800 stupňů Celsia. Tvářecí teplota oceli se pohybuje okolo 1000 stupňů Celsia.

Tváření kovů za tepla se používá také při metodě ručního kování.

steeltec

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo