Jak se vyrábí kovy

Kovovýroba je obor, který není každému blízký. Nejvíce se o něj zajímají pánové nebo ti, kteří tento obor studují a kteří se v něm chtějí posunout dál. Pokud k těmto lidem patříte, nabízí se otázka, zdali víte, jak se vyrábí kovy. Hutní materiál a kovy obecně jsou pro kovovýrobu opravdu nepostradatelné, proto by se mělo vědět, jak se kovy vyrábí. Že to nevíte? My ano! A nenecháme si to pro sebe.

Nejdříve je třeba si kovy rozdělit. Kovy se obecně dělí na železné kovy a neželezné kovy (čili na těžké kovy a lehké kovy).  K železným kovům se řadí surové železo, ocel a litina. Zatímco surové železo se získává z železných rud a vyrábí se ve vysokých pecích, ocel se vyrábí v ocelárnách a litina je ocelí na odlitky. Pak tu máme neželezné kovy, k nimž patří zinek, olovo, nikl, také chrom. To jsme však jmenovali jenom těžké kovy. Existují i lehké kovy, a to jsou slitiny hliníku nebo titan.

Pojďme však k jádru věci a prozraďme si, jak se tedy kovy vyrábí.

Jak se vyrábí kovy

Než dojde k samotné výrobě kovů, musíme zmínit těžbu, kterou to všechno začíná. Je třeba, aby došlo k vytěžení železné rudy, poté se vytěžená železná ruda dopraví do železáren. Samozřejmě železná ruda není jediná, ze které se vyrábí kov. Také se mohou na výrobu kovu použít i jiné materiály, jako je třeba vápenec.

Poté dochází ke zpracování a k výrobě surového železa, které se vyrábí, jak již bylo zmíněno, ve vysoké peci, která bývá vysoká zhruba třicet metrů. Provoz takové vysoké pece bývá nepřetržitý.

Na rozdíl od surového železa, následná ocel se vyrábí v ocelárnách. Zde se přetaví v ocelářských pecích. V ocelárnách také dochází k odlévání oceli do speciálních forem, díky nimž se z ocele stane polotovar určený k dalšímu zpracování.

A co litina?

Ze surového železa se také může vyrobit litin, která se vyrábí ve slévárnách. Surové železo se přetavuje ve slévárenských pecích s litinovým a ocelovým odpadem. Nejčastěji se odlévá do forem, které jsou pískové nebo kovové.

Výroba kovu

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo