Jaká bude budoucnost v oboru strojírenství?

Hlavním tématem mnoha strojírenských podniků je vize průmyslu v budoucnosti. Nejde však jen o novinky související s masivní automatizací, robotizací a digitalizací. Mimo jiné se také řeší zaměstnanecká krize. Problém sehnat kvalifikované zaměstnance pro technické a strojírenské profese je markantní. Chybí strojaři, technici či obráběči na CNC strojích.

Přitom dnes už se i v dělnických profesích často vydělává více, než mají absolventi mnoha vysokoškolských humanitních oborů. Velkým hráčům byznysu v regionu se totiž v posledních letech daří. Aby se však mohli pohlížet po dalších příležitostech a plánovat si minimálně stejně zdárnou budoucnost, naráží právě na nedostatek pracovních sil. Problémem však je, že střední školy nemají dostatek žáků, kteří by poptávku trhu nasytili. Jsou si toho už dobře vědomi i představitelé měst v regionu. Starostové měst ladí to, jakým způsobem strojírenským společnostem pomoci a jak propojit podnikatelský sektor, samosprávy a školství. Jedním z návrhů je, že by města mohla spolu s podniky vytvořit podpůrný fond ať už na stipendia pro motivaci žáků nebo na osvětu na školách. Dále pak chtějí tlačit na ještě větší propojení praxe se vzděláváním. O spolupráci se školami mají firmy zájem.

Perspektivním studentům nabízí spoluúčast na speciálních projektech, absolvování stáží a praxí, vytváří podmínky pro výzkumné části jejich ročníkových či diplomových prací. Pokud se však sektor strojírenství bude ubírat podobným směrem jako doposud (co se zaměstnanců týče) budou mít v následujících letech problémy. Ne z důvodu poklesu zakázek, ale kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro zajištění výroby.

steeltec

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo