Kvalita ve strojírenství se vyplácí

Každý průmyslový výrobek je možno charakterizovat řadou kvalitativních a kvantitativních parametrů, přičemž každý z nich má svou váhu důležitosti pro kvalitu dalšího zpracování či kvalitu konečného produktu. Konečný produkt musí být plně schopen plnit požadované funkce po dobu svého užívání.

Kvalita a její dlouhodobé zajištění je dnes nedílnou součástí každého úspěšného výrobního podniku. Existuje mnoho přístupů, metodik a nástrojů, pomocí jejichž aplikace je možné dosáhnout žádoucí úrovně uspokojení zákazníka a zároveň hospodárného výrobního procesu. Samozřejmým minimem je splnění základních bezpečnostních, zdraví a životní prostředí chránících standardů. Přesto stále zbývá výrazný prostor pro vlastní firemní invenci v oblasti nastavení vnitřních systémů kvality. Vedení každé výrobní společnosti pokaždé stojí před nutností vybalancovat poměr mezi vynaloženými náklady na kvalitu a reálným přínosem zavedených opatření. Praxe ukazuje, že ne ve všech případech je bezhlavá implementace systémů řízení kvality optimální cestou. Pouze důsledná analýza sama sebe a identifikace vlastních nedostatků a požadavků zákazníka jsou spolehlivými základními stavebními kameny k racionálnímu zavedení řízení jakosti do výrobního systému a procesu.

Pokud výrobní firma není přímým dodavatelem do některé velké společnosti, která ve většině případů aplikuje u svého dodavatele vlastní systém, má firma možnost svobodné volby způsobu dosažení kvality. Vždy je nutné k problému přistupovat ze dvou hlavních směrů – dodávání takového produktu, který uspokojí zákazníkovy potřeby a požadavky a zajištění takového výrobního procesu, který je schopen dlouhodobě produkovat podle plánů a bez výrazných chyb. Vždy záleží na racionální úvaze a vlastním aktivním přístupu, zda se podnik rozhodne tyto “aktivity” dělat tzv. pouze pro papír, nebo pro svůj vlastní prospěch.

steeltec

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo