Obrábění strojů s pomocí CNC strojů. Jak to funguje?

V rámci kovovýroby dochází k mnoha výrobním procesům, při nichž se používá celá spousta moderních a inovativních technologií. Jednou z nich je takzvaný CNC stroj, který pro vás možná není ničím neznámým. Pokud však nepracujete v oboru, možná si nejste úplně jistí tím, co to vlastně je nebo jak CNC stroje vlastně fungují.

Co je to CNC stroj?

Pod zkratkou CNC si lze představit počítačové číslicové řízení. To slouží k automatizaci obráběcích strojů. Skrze jednotlivé programové příkazy jsou stroje obsluhovány. Ty jsou nahrané na paměťovém médiu. Není tedy ani pochyb či sporu o tom, že mluvíme o skutečně moderní a inovativní technologii.

Když se dostalo CNC a poté také CNC stroje do výrobních procesů, znamenalo to obrovskou revoluci. Způsobilo to takový boom, který se opravdu nečekal a který opravdu změnil kovovýrobu a obrábění strojů jako takové.

Stroje musí být vybaveny zařízením zajišťujícím pohyb nástroje vůči obrobku

Aby CNC stroje fungovaly přesně tak, jak se od nich očekává, musí být vybaveny zařízením zajišťujícím pohyb nástroje vůči obrobku. Toto zařízení by mělo být v jednotlivých souřadných osách.

Stejně velkou roli hraje i skutečná poloha nástroje vůči obrobku. K tomu slouží takzvaný odměřovací mechanismus, který zajišťuje hodnotu změny souřadnice vůči obrobku. Tím pádem umožňuje provést změnu do zobrazované hodnoty.

CNC stroje mají několik základních vztažných bodů

Samotný pracovní prostor CNC strojů má několik základních vztažných bodů. Jedním z nich je takzvaný referenční bod stroje, který je přesně stanoven výrobcem. Dále je zde nulový bod stroje, který je druhým pevným bodem celého systému a který je taktéž stanoven výrobcem. A třetím důležitým bodem je nulový bod obrobku, který je nastavitelný. Nastavuje se zásadně s pomocí speciálních funkcí řídícího systému.

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo