Proč do strojírenství a kovovýroby nasadit koboty

Modernizace je něco, co se týká nejen strojírenství, ale také kovovýroby a podobných průmyslových odvětví. Pod tíhou této skutečnosti se řada společností chystá zařadit do provozu roboty, takzvané kolaborativní roboty (zkráceně koboty), u nichž je však zapotřebí dopředu zvážit všechna možná rizika. Tento typ robotů je sice výkřikem moderních technologií, ale ani zdaleka nefunguje samostatně. Ke svému fungování vyžaduje systémového integrátora.

Proč koboty vůbec zvažovat

Když se na trhu objevily kolaborativní roboti, bylo jasné, že modernizace průmyslu je na spadnutí. A také se tak stalo. Nasazení robotů však vyžadovalo a také nadále vyžaduje i obrovskou kapitálovou investici, týmy správných inženýrů a kromě toho také programátory, jež vše připraví k provozu.

Nabízí se otázka, proč vůbec začít zvažovat pořízení moderní technologie. Jak již bylo zmíněno, vyžaduje to nemalou kapitálovou investici, navíc také mnoho dalších lidí, kteří se na rozjezdu modernizace budou podílet. Jenže pořízení kolaborativních robotů může být skvělou možností, jak mít životaschopnou alternativu k tradiční automatizaci.

Právě automatizace je směr, kterým se také v průmyslu společnosti vydávají. V mnoha případech je to však otázka velmi časově náročného přístupu a nasazení kobotů by to mohlo značně zjednodušit, respektive usnadnit.

Řešení nedostatku pracovní síly?

I když je pravdou, že na samotném počátku se bude vyžadovat skutečně velká míra pracovníků, včetně programátorů a řady inženýrů, nakonec se přesto jedná o možnost, jak vyřešit aktuální nedostatek pracovní síly. Právě s nedostatkem pracovníků se průmysl celkově, ale především strojírenství a kovovýroba dlouhodobě podílí.

V případě zajištění kobotů se může zvýšit nejen objem výroby, ale také se může zlepšit kvalita služeb, i když nevyřešíte stávající problém s nedostatkem pracovní síly.

Hutní materiál

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo