Soustružení a další metody obrábění kovů. Víte, co znamenají jednotlivé postupy?

Obrábění kovů patří mezi nejzákladnější možnosti, kterými je možné vytvořit požadovaný tvar konkrétního předmětu, kterému se říká obrobek. Jaké možnosti se nabízejí?

Odebírání materiálu

Obrábění kovů v sobě obsahuje technologické procesy, se kterými je umožněno docílit požadovaného přesného rozměru a tvaru obrobku. Na rozdíl od jiných metod kovovýroby, kterými jsou odlévání nebo tváření, se zde vždy materiál odebírá. Zatímco v dobách minulých se vždy jednalo o ruční postupy odebírání materiálů, dnes se průmyslová výroba spoléhá již na přínos moderních technologií. Jaké metody se používají?

Základní metody obrábění kovů

Jistě jste se již setkali s pojmem soustružení. Zde daný obrobek rotuje a pomocí ručního či strojově řízeného posunu dochází k rotaci nože, který se posouvá po povrchu daného obrobku. Tím je docíleno požadované změny jeho tvaru.

Při frézování nejčastěji rotuje samotná fréza a obrobek se posouvá k tomuto brusnému nástroji. Stejný postup se uplatňuje i při vrtání, kdy se vrták otáčí ve vysokých otáčkách a posouvá se směrem k předmětu, který bude obrábět. Samozřejmostí je také situace, kdy dochází k vrtání také během samotného soustružení.

Další metody, se kterými se setkáte

Mezi další metody využívané během obrábění kovů se řadí také řezání, ke které se přistupuje například u potřeby oddělit rozměrné pásoviny či kulatiny.

Aby bylo možno docílit přesných rozměrů a kvalitního povrchu díry obrobku, nastupuje také metoda vystružování. Zde se jedná o dokončovací operaci, která nastupuje bezprostředně po vrtání nebo vyhrubování. Tímto způsobem je docíleno optimálních rozměrů částí obrobku.

Pro dosažení co možná nejkvalitnější drsnosti povrchu u částí, které rotují, přistupuje se k superfinišování za pomoci speciálního vibrujícího nástroje.

Obrábění kovů zahrnuje i další základní metody.

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo