Strojírenská výroba

Strojírenství je technický obor. Od začátku je postaven na pevných základech fyziky a nauky o materiálech. Na začátku strojírenství než začne strojírenská výroba, vznikne návrh. Pak přijde na řadu strojírenská výroba i údržba strojů a zařízení.

Strojírenství je úžasným oborem, ve kterém lze najít poznatky z takových odvětví jako je dynamika, hydromechanika, kinematika, mechanika, termomechanika a nauka o materiálech. Spousta strojních inženýrů umí použít znalostí z těchto oborů a propojit je s moderními nástroji.
Strojírenská výroba se nejrychleji rozvíjela za průmyslové revoluce, ale už ve starověku lze najít něco z jejích počátků. Do tohoto oboru pronikají i oblasti jako biomechanika, mechatronika, nanotechnologie či kompozity. Jde o obor, který má obrovskou budoucnost a velké možnosti.

Technologie strojírenství

Strojírenská technologie je tak rozsáhlý obor, že do sebe umí vnést znalosti, které se skládají z aplikovaných vědeckých výzkumů, empirické zkušenosti, praktické znalosti a zkušenosti z oblasti staveb, výroby, zkoušení a měření použitých pro průmyslovou výrobu strojních součástí celků a zařízení.

Obory činností ve strojírenství

  • Základy strojnictví – zahrnuje technické kreslení, zobrazování a předepisování technických a technologických parametrů výrobků a strojních součástí i znalosti norem.
  • Nauka o materiálu – zahrnuje vlastnosti materiálů pro stavbu strojů a strojních zařízení.
  • Měření a zkoušení – zahrnuje měření a zjišťování materiálových vlastností i výsledných parametrů u hotových součástí i výrobků.
  • Projektování strojírenské výroby – zahrnuje projektování výrobních procesů, systémů, modelování i průmyslovou logistiku
  • Svařování – zahrnuje výrobu svařenců.
  • Obrábění – zahrnuje výrobu součástí pomocí metod třískového obrábění.
  • Tváření – zahrnuje výrobu tvářených výrobků za tepla i za studena.
  • Slévárenství – zahrnuje výrobu odlitků z různých kovů, jako je litina, ocel a slitiny hliníku.
strojirenstvi

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo