Technických pracovníků ubývá, situace je vážná

V České republice dochází od roku 1994 k poklesu zájmu žáků studovat technické obory. K poklesu zájmu o vzdělávání na průmyslových školách přispělo také zavedení víceletých gymnázií. Navíc celkově upadá kvalita všeobecného vzdělání. Tento stav je potřeba řešit. Je nezbytné preferovat technické vzdělávání na všech stupních škol, zejména pak na základních školách.

Jedním z klíčových faktorů, který limituje export z České republiky, je současný stav našeho školství. Stát nedostatečně podporuje technické obory, jejichž absolventi se na trhu práce stávají nedostatkovým zbožím. Přitom průmysl, který je závislý na personálu s technickým vzděláním, je podle údajů Eurostatu odvětvím, které se nejvýznamněji (31,8 %) podílí na českém HDP. Česká republika je i ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi silně industriálně orientovaná, což by měl vzdělávací systém reflektovat. V ČR přitom rychle přibývá lidí s vysokoškolským vzděláním.

Zatímco před 11 lety jich bylo 760 tisíc, loňské sčítání už eviduje více než milión lidí, tj. nárůst o 47 %. Oblíbené jsou však především humanitní, společenské a ekonomické vědy. Těm se na vysokých školách podle údajů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy věnuje 40 % studentů, zatímco technickým pouze 22 %. Pokud nedojde k rychlé a zásadní změně, postupně zaniknou tradiční české obory, jako strojírenský, elektrotechnický, chemický a technický. Aby strojírenství v globálním světě uspělo, musíme být mnohem ambicióznější!

nedostatek techniku

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo