Technika vystružování

Technikou zvanou vystružování se nazývá dokončovací operace pro výrobu velice přesných děr s danými a předepsanými parametry. Nástroj, kterým se provádí vystružování, nesmí být malý, protože by obráběný materiál neobřezal k dosažení požadovaného kruhového průřezu.

Pomocí vystružování se dokončují i přesné a lícové díry. Odebírá se při tom velmi malá tříska a díra se vyhlazuje a dává se jí přesný konečný tvar. Nástroj na vystružování je opravdu velmi malý, u ocelových obrobků mezi 0,2 až 0,4 mm na průměr díry.

Význam vystružování

Vystružování jsou formy dokončovací operace pro opracování vnitřních rotačních ploch. Zvyšuje se pomocí nich přesnost rozměrů a také se zlepšuje jakost povrchu díry.

Vrtání, řezání vnitřního závitu, zahlubování a také vystružování jsou formy výrobních operací, prováděné ve většině vícebřitými nástroji. Pomocí rotačního pohybu a posuvu v ose nástroje, která je shodná s osou rotace. Hlavní řezný otáčivý pohyb i vedlejší pohyb, tedy posuv ve směru osy díry, vykonává nástroj.

Vystružování je tedy dokončovací operace, následující po vrtání nebo vyhrubování v případě, kdy je potřeba docílit přesného rozměru díry a zároveň i kvalitního povrchu.

Nástroj zvaný výstružník se posouvá k obrobku a díra musí být předvrtána, při čemž musí být dodržen relativně malý přesah v několika desetinách mm.

Obrobek se upíná podobným způsobem jako při vrtání, výstružník se zavede do díry s citem a za neustálého pootáčení se velmi pomalu zabírá tříska. Výstružníky se při práci nikdy nepootáčejí nazpět. Musí se také úhelníkem kontrolovat kolmost zavádění výstružníku do díry.

Výstružník

Výstružníky jsou mnohobřité nástroje disponující přímými zuby, vhodné na obrábění litiny nebo oceli.

Mnohobřitový nástroj se při práci otáčí kolem své osy, ve směru osy se posouvá k obrobku a odebíráním jemných třísek dokáže dodávat předvrtaným válcovým či kuželovým dírám velmi přesný rozměr, také správný geometrický tvar i hladký povrch.

Technické zásady

Musí s dodržovat i technické zásady, jako zvolit správný nástroj k vystružování s ohledem na druh a jakost obráběného materiálu. Nástroj v podobě výstružníku musí být dobře naostřený, aby jeho geometrie tvořila soulad s kvalitou zvoleného obráběného materiálu. Dále se musí dodržovat řezné podmínky, do kterých spadá chlazení, vyplývající ze zmíněné jakosti obráběného materiálu a také kvality i rozměrů nástroje.

Při vystružování se dbá na dodržování správného způsobu upínání nástroje a obrobku, kontroluje se vrtaná díra měřením a práce musí probíhat s rozvahou a v klidu. Ke strojnímu vrtání se používají přesné a snadno ovladatelné vrtačky.

technika vystruzovani

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo