Tradiční a netradiční obrábění. V čem se liší jednotlivé postupy?

V kovovýrobě a strojírenství se můžete setkat s celou spoustou výrobních procesů, díky kterým vznikají potřebné kovové součástky a díly. Setkat se kupříkladu můžete s obráběním, což je technologický proces, při kterém dochází k vytvoření požadovaného tvaru obráběného předmětu. Daný předmět má díky obrábění potřebné rozměry a také je vyroben v předem stanoveném stupni přesnosti.

Dnes lze rozdělit obrábění na dvě skupiny, a sice na tradiční obrábění a netradiční. Jak se jednotlivé způsoby liší?

Tradiční obrábění zahrnuje ruční a třískové obrábění

Tradičním obráběním se myslí tři výrobní procesy, a to ruční obrábění, třískové mechanické obrábění a dále také řezání. Do ručního obrábění spadá dále pilování, při němž se využívají k práci pilníky různých tvarů, délek i hrubostí. Také sem dále spadá zaškrabávání, přičemž se díky škrabáku dosahuje opravdu kvalitního povrchu obráběné plochy.

Třískové mechanické obrábění spočívá v jednoduchém postupu, a sice břit nástroje oddělí od materiálu třísky. A to je ostatně základem tohoto způsobu obrábění – zmiňované třísky. Dál bychom mohli třískové mechanické obrábění rozdělit na soustružení, frézování a dále na vrtání, vystružování zmiňované řezání, které se používá hlavně pro dělení dlouhých pásovin a kulatin.

Netradiční obrábění zahrnuje elektrojiskrové či chemické obrábění

Zabývejme se však chvíli i netradičními způsoby obráběním, kam spadá kupříkladu elektrojiskrové obrábění. Mluvíme konkrétně o technologii, při které odběr materiálu způsobuje drobné elektrické výboje mezi obráběcí elektrodou a obrobkem. Dnes se za pomocí této technologie provádí jak řezání, tak také hloubení.

Co se týče chemického obrábění, to spočívá v chemickém odběru materiálu. Spadá sem například leptání.

Dále do netradičních způsobů obrábění spadá řezání vodou o vysokém tlaku nebo řezání laserem.

energicti inovatori

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo