CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0015042 Rozšíření stávajícího vývojového centra STEELTEC CZ, s.r.o. 2017

CZ_RO_B_C

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Cílem projektu je rozšíření výzkumného a vývojového centra společnosti STEELTEC CZ s.r.o. prostřednictvím pořízení nových strojů a technologií.

Popis projektu
Dlouhodobá podnikatelská koncepce společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. je postavena na neustálé a systematické inovaci nabízených služeb a upevňování pozice na evropském trhu, společně s pronikáním na trhy dalších zemí.

Za poslední tři roky existence společnosti došlo k rostoucímu trendu a pozitivnímu vývoji čistého obratu, exportu, a to vše s růstem počtu zaměstnanců společnosti. Cílem v horizontu 2 – 3 dalších let je dosáhnout dalšího rostoucího trendu v těchto směrech, a to především zavedením nových produktů na trh – prostřednictvím tohoto projektu.

Rozšíření a zkvalitnění výzkumných a vývojových kapacit podniku přinese prohloubení spolupráce s vysokými školami a výzkumnými centry, vytvoření nových kvalifikovaných míst a zajištění podmínek pro vyšší soběstačnost ve výzkumných a inovačních aktivitách společnosti a tím celkové zvýšení její konkurenceschopnosti.

Rekapitulace projektu

Operační programPodnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Číslo a název prioritní osy OP PIKPO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace
Datum zahájení projektu16.01.2017
Datum ukončení projektu16.01.2020
celkové způsobilé výdaje38 283 190,80 Kč
celková požadovaná dotace19 141 595,40 Kč
míra podpory50%

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo