EDM obrábění, řezání a vrtání

EDM obrábění – Elektroerozivní drátové řezání, elektroerozivní vrtání

Elektroerozivní obrábění je proces, kdy dochází k úběru materiálu erozí, která je způsobována sérií elektrických výbojů. Proces se provádí v dielektrické kapalině, usnadňující tok elektrických výbojů v jiskrové mezeře. Velká proudová hustota jednotlivých krátkých výbojů natavuje materiál obrobku za pomocí přiváděného proudu dielektrické kapaliny a odchází k jeho odplavování z místa řezu. Dojde k rozdělení či opracování do požadovaného tvaru. Skutečný úběr materiálu je vlastně tvořen pomocí kombinace elektrických a plazmových fyzikálních procesů.

Elektroerozivní drátové řezání a elektroerozivní vrtání

Při elektroerozivním řezání se obrobek ponoří do kádě s dielektrikem a řez se provádí úzkým drátem. Jeden pól elektrického proudu se připojí k obrobku a druhý k drátu. Současně při průchodu drátu dielektrikem dochází v těsné blízkosti obrobku také k polarizaci dielektrika a vznikají elektrické výboje.
Technologie se používá pro velmi přesné tvary střižných nástrojů, výrobu razníků a matric, vnějšího a vnitřního ozubení různého typu, profilových soustružnických nožů či perodrážek z tvrdých materiálů.
Výhodou technologie je také použití při řezání nástrojových ocelí, a to v žíhaném i kaleném stavu s vysokou přesností a povrchovou kvalitou řezu, která se vyrovná broušení.

Materiály, které lze obrábět elektroerozivní metodou

Drátového řezání EDM lze použít pro všechny materiály s minimální elektrickou vodivostí. Téměř všechny kovy a slitiny, tvrdé kovy, oceli práškové metalurgie, ale i vodivé keramiky či polykrystalické diamanty, které jsou na vhodné vodivé podkladové vrstvě. Homogenní materiály se hodí pro drátové řezání EDM.
Použití drátového řezání EDM

Toto obrábění dokáže vyrobit vysoce přesné součásti s geometrickou složitostí, lineární součásti, součásti, které mají kvalitní povrch a nejmenšími zaoblení pro mnoho technologických odvětví. Zejména se používá pro výrobu forem, matric, zdravotnickou a leteckou techniku.

řezání

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo