Montážní a balící linky

Výrobní linky, montážní linky či balící linky nabízí kompletní řešení problému s manipulací, montáží, kontrolou a testováním. Pomocí testování parametrů budoucího výrobku lze předejít mnoha chybám. To probíhá v průběhu vlastní montáže i se 100 % výstupní kontrolou. Veškeré testované parametry i naměřené hodnoty je vždy možné archivovat pomocí paměti řídícího počítače. Možné je i propojení, takzvaná komunikace, kdy se propojí výrobní linka nebo montážní linka s velínem, popřípadě s jiným zvoleným místem za pomoci počítačové sítě.

Nabízí se i řešení problémů pomocí montáže modulovým způsobem, které později umožňuje rozšiřování kapacit a také technické úrovně dle potřeb, které se řeší dodávkou samostatných uzlů. Budoucí výrobní linky a jiná zařízení lze v dnešní době modifikovat podle konkrétních požadavků. Lze přizpůsobit konstrukční řešení, ale i osazení řídícími a manipulačními komponenty jednotlivých výrobců.

Balící linky

Balicí linky se instalují do hal a jejich manipulační jednotky pracují v automatickém nebo poloautomatickém režimu. Využívají důmyslný dopravní systém pro balení, který může být dělen do dvou a více linek. Například pomocí svěšování z podvěsné dráhy se dá vyřešit doprava těžkých součástí.

Linky dopravního systému pro balení mohou disponovat i hliníkovou konzolí, umístěnou mezi dvěma linkami, která slouží k rozvodu elektrických kabelů a hadic se stlačeným vzduchem. Válečkové dopravníky s prokluzem, kuličkovým stolem a pneumatickými stopery, nebo řetězové dopravníky s točnami či řetězově – válečkovými přechody dovedou u balení výrazně zrychlit balící procesy.

Automaty

Automatické podavače, poloautomaty i montážní automaty dokáží výrazně urychlit proces kovovýroby i nástrojárny. Dnešní montážní linky lze sestavit pro speciální využití, jako třeba zabíhací linky a zabíhací stolice, s možností diagnostikování příslušných parametrů daného dílce či výrobku.

Chráněná montážní dílna ERGON

V oblasti kovovýroby se rozvíjí každé odvětví a součást výrobního procesu, které do nástrojařství a kovoobrábění spadá. Společnost STEELTECCZ s.r.o. dokázala postavením dvou nových hal v roce 2015 navýšit montážní kapacity. To se jí podařilo v rámci rozšíření spolupráce navázané s chráněnou dílnou ERGON. Pomohla zaměstnat celkem 180 nových pracovníků se změněnou pracovní schopností, kterým dala práci.

Tímto velkým činem pomohla v mnoha ohledech. Jednak dala práci spoustě lidí se ZTP. Také pomocí navázané spolupráce s chráněnou dílnou zrychlila provoz. Tím následně zlevnila výrobní proces a dokázala tak lépe čelit konkurenci. Ekonomický přínos pro stávající i budoucí klienty je tedy značný. Za neopomenutelný sociální přínos získala společnost STEELTECCZ s.r.o. také ocenění jako odpovědná firma v Moravskoslezském kraji.

strojirensky veletrh 2016

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo