Přínosy 3D tisku v kovovýrobě

3D tisk, známý také jako aditivní výroba, se stává stále více populárním nejen v oblasti plastů, ale také v kovovýrobě. Tato technologie přináší řadu výhod, které mohou výrazně zlepšit efektivitu, kvalitu a flexibilitu výroby kovových dílů. V tomto článku se podíváme na hlavní přínosy 3D tisku v kovovýrobě, kde sice je možné využití jen při specifické zakázce, ale i tak to ukazuje jistý trend. Zatím spíše pro drobné materiály. U nás a ve světě je 3D tisk hodně spojován s Průšou a Prusa Research, tedy českým průkopníkem v 3D tisku, který je oblíben nejen u hobby kutilů.

Zvýšení efektivity a rychlosti výroby

Jedním z nejvýznamnějších přínosů 3D tisku v kovovýrobě je zvýšení efektivity a rychlosti výroby.

 • Rychlý prototypový cyklus: 3D tisk umožňuje rychlou výrobu prototypů, což zkracuje čas potřebný k uvedení nového produktu na trh. Místo čekání týdny na výrobu prototypu můžete mít hotový díl během několika hodin nebo dnů.
 • Redukce času na montáž: Díky schopnosti tisknout složité geometrie v jednom kroku lze snížit počet jednotlivých dílů a montážních operací. To vede k rychlejší výrobě a menšímu riziku chyb při montáži.
 • Flexibilita výroby: 3D tisk umožňuje snadnou úpravu designu a rychlé přizpůsobení výrobních procesů bez nutnosti změny nástrojů nebo forem. To je obzvláště výhodné při výrobě malých sérií nebo zakázkové výroby.

Snížení nákladů

3D tisk v kovovýrobě může vést ke značnému snížení nákladů.

 • Úspora materiálu: Tradiční metody obrábění kovů často generují značné množství odpadu. Aditivní výroba používá materiál efektivněji, což vede k menšímu množství odpadu a nižším nákladům na suroviny.
 • Snížení nákladů na nástroje: 3D tisk nevyžaduje drahé nástroje a formy, které jsou potřebné u tradičních výrobních metod. To může výrazně snížit počáteční investiční náklady, zejména u menších sérií.
 • Nižší náklady na skladování: Díky možnosti vyrábět díly na vyžádání nemusíte udržovat velké zásoby hotových dílů. To snižuje náklady na skladování a logistiku.

Zlepšení designu a kvality výrobků

3D tisk nabízí nové možnosti v oblasti designu a kvality kovových dílů.

 • Komplexní geometrie: 3D tisk umožňuje výrobu dílů s velmi složitými geometriemi, které by bylo obtížné nebo nemožné vyrobit tradičními metodami. To otevírá nové možnosti pro inovativní designy a funkční optimalizace.
 • Integrace funkcí: Díky aditivní výrobě lze integrovat více funkcí do jednoho dílu, což může zlepšit výkon a spolehlivost výrobků. Například je možné tisknout díly s vnitřními kanály pro chlazení nebo s integrovanými strukturami pro zvýšení pevnosti.
 • Vyšší kvalita povrchu: Moderní 3D tiskárny nabízejí vysokou přesnost a kvalitu povrchu, což může snížit potřebu dodatečných úprav a povrchových úprav.

Ekologické výhody

3D tisk v kovovýrobě může také přinést ekologické výhody.

 • Méně odpadu: Aditivní výroba generuje méně odpadu než tradiční metody obrábění, což přispívá k udržitelnější výrobě.
 • Efektivní využití energie: 3D tisk může být energeticky efektivnější než tradiční výrobní metody, zejména při výrobě malých sérií nebo složitých dílů.
 • Recyklace materiálů: Některé 3D tiskové procesy umožňují snadnější recyklaci materiálů, což dále snižuje ekologický dopad výroby.

3D tisk v kovovýrobě nabízí širokou škálu přínosů, které mohou výrazně zlepšit efektivitu, kvalitu a udržitelnost výroby. Díky možnosti rychlé výroby prototypů, úspoře materiálu a nákladů, zlepšení designu a integraci funkcí, se tato technologie stává stále atraktivnější pro různé průmyslové aplikace.

Jsme hlavním výrobcem
zahradního nářadí Gardena

gardena-logo

Patříme do skupiny
Husqvarna Group

husqvarna-group-logo